fundusze unijne

Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny unia demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu spośród Maastricht w charakterze pokłosie wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej zaś społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego natomiast ograniczały się aż do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły sporo form a mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje natomiast organy, których celem było powiększanie jedności pomiędzy nimi. W 1993 r. nadrzędną poniżej wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną przedtem ludzkości hybrydową formułę sui generis. Unia Europejska jak zrzeszenie międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od czasu 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła niewiasta kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską. Obecnie, od momentu 1 grudnia 2007 r., w drużyna UE wchodzi 27 państw. Proces integracji wykracza nie mówiąc o dokładnie określone ramy geograficzne Europy[2]. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe a wspólna identyczność i rozpoznawanie spośród wartościami demokratycznymi[3]. Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla oraz Stali. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły zaś wyjaśnienia. Duże ranga gwoli unijnego porządku prawnego ma podobnie Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera wybór przyjęcia za sprawą UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tymczasem aktualnie obecnie Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dokument (ze względu na jego fundamentalne autorytet gwoli prawodawstwa europejskiego, filozofii prawa tudzież gdyż wszystkie kraje członkowskie UE ratyfikowały tę konwencję) w ciągu mający szczególne znaczenie. Samo akcesja do Konwencji nie jest równoznaczne spośród członkostwem Unii w Radzie Europy. Prawem wiążącym są również umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym związki stowarzyszeniowe), których stroną uprzedni Wspólnota Europejska tudzież Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty oraz umowy międzynarodowe.
Unia europejska uferuje szereg dotacji unijnych dla przedsiebiorstw.

WordPress theme: Kippis 1.12